Hikâye Yarışması Şartnamesi

1- Ödülün Amacı:

 • Dedektif Dergi, polisiye öykü yazılmasını teşvik etmek ve edebiyatımıza nitelikli polisiye öyküler kazandırmak amacıyla, her yıl “Zehirli Kalem Polisiye Öykü Ödülü” adı altında bir  yarışma düzenlemektedir.

2- Gönderilecek Eserlerde Aranan Koşullar:

 • Konu serbesttir. Ancak, öyküler  polisiye türünde olmak zorundadır. Öykülerde en az bir gizemli suç ve bu gizemi çözmeye çalışan bir araştırmacı  bulunmalıdır. Araştırmacı profesyonel ya da amatör bir dedektif olabilir.  Öyküler gizemli bir suçun aydınlatılma sürecini anlatmalı, suçlunun kimliği ya da suçun neden ve nasıl işlendiği öykünün sonunda açıklanmalıdır. Öyküler, polisiyenin iki ana alt-türü olan rahat ve sert polisiye türlerinde yazılabilir.
 • Öyküler daha önce hiçbir yerde (basılı veya dijital olarak) yayınlanmamış, herhangi bir yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Öykülerin uzunluğu 3.500kelimeyi geçmemelidir.
 • Öyküler özenli bir Türkçe ile yazılmalı, imla kurallarına azami derecede dikkat edilmelidir.

3- Zehirli kalem Öykü Ödülü’ne katılım şekli ve koşulları:

 • Türkiye içinde ya da dışında yaşayan ve 18 yaşını tamamlamış herkes, Türkçe yazmak koşuluyla bu ödüle başvurabilir.
 • Öyküler A4 sayfasına, Calibri yazı karakteri ile 1,5 satır aralığında yazılmalı ve word dosyası olarak elektronik postayla zehirlibirkalem@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik postayla yapılacaktır.
 • Katılımcı, ayrıca 300 kelimeyi geçmeyen yaşam öyküsünü, gerçek adını ve adresini ayrı bir word dosyası halinde elektronik postaya ekleyerek göndermelidir.
 • Başvurularda rümuz kullanılacaktır. Rümuz, öykü dosyasının sol üst köşesine yazılacak, dosyanın hiçbir yerinde yazarın adı yer almayacaktır.
 • Ödüle katılmak için son başvuru tarihi 15/Ağustos/2024’tür.
 • Öyküler, ön seçici kurul tarafından değerlendirildikten sonra, finale kalanlar, 1/Eylül/2024 tarihinde seçici kurul üyelerine teslim edilecektir.
 • Sonuçlar, Ekim ayında Dedektif Dergi’de ve sosyal medyada açıklanacaktır.
 • Dedektif Dergi Yayın Kurulu ve Seçici Kurul Üyeleri ile birinci dereceden yakınları ödüle başvuramazlar. Ödül yönetmeliğine uygun olmayan ve belirtilen tarihten sonra teslim edilen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ödüle sadece bir öykü ile başvurulacak, dereceye girsin ya da girmesin, hiçbir eser iade edilmeyecektir.
 • Ödüle gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin, öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda sorumluluk öykü sahibinindir.
 • Başvuru sahibi, öyküsünün finale kalması halinde eser üzerindeki basılı ve dijital kullanım hakkını bir defaya mahsus ve bedelsiz olarak Dedektif Dergi’ye devrettiğini kabul etmiş demektir.
 • Bu koşulların yanı sıra, başvuruda bulunan yazarlar, eserlerinin Dedektif Dergi’de, Polisiye Durumlar ve Casusiye.com sitelerinde yayınlanmasını, bir kitap halinde basılarak çoğaltılmasını ve satış amacıyla dağıtılmasını da peşinen kabul etmiş sayılırlar.

4- Değerlendirme Esasları:

 • Ödüller; düşünce, cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir.
 • Gizemli bir suç sürecini anlatan, polisiye öyküleme tekniğine uygun bir kurguyla ve akıcı bir dille  yazılmış, dil ve üslup açısından yenilikler getiren eserlere değerlendirmede öncelik verilecektir.
 • Türkçenin dil ve anlatım kurallarının doğru kullanılması da değerlendirmede önemli bir unsur olarak dikkate alınacaktır.

5- Ödüller:

 • Birinci seçilen öyküye Zehirli Kalem ödülü verilecektir.
 • Seçici kurul, uygun görürse birincilik ödülünü birden fazla öykü arasında paylaştırabilir.
 • Zehirli Kalem Ödülü’nü kazanacak esere verilecek para ödülü, her yıl Dedektif Dergi tarafından belirlenir ve ödül tutarı, sonuçların Dedektif Dergi’de açıklanmasının ardından derhal brüt olarak ödenir.
 • 2024 yılı için 5.000 Tl. para ödülü  belirlenmiştir.
 • Seçici kurul ayrıca uygun bulduğu öykülere mansiyon ödülü verecektir.
 • Birinci seçilen ve mansiyon kazanan öyküler bir kitapta toplanarak yayımlanacaktır.

6- Seçici Kurul Üyeleri:

 • Ayşe Erbulak
 • Önay Yılmaz
 • Banu Yıldıran Genç

Bugüne kadar yapılan Zehirli Kalem yarışmalarında dereceye giren öyküler Elanorun Kırmızı Beresi, Ölümün Kıyısında ve Dönüşüm adlı kitaplarda derlenerek yayınlanmıştır.

Seçici Kurul

Funda Menekşe

Gamze Yayık

Necati Göksel

Selin Bak

Derin Gezmiş

Hüseyin Sadiç

Amacımız

Polisiye hikaye yarışmamızın amacı Türk polisiyesine nitelikli yazar ve eserler kazandırmaktır.